Ekonomi
Giriş Tarihi : 01-06-2021 04:58   Güncelleme : 01-06-2021 04:58

Kırsal Kalkınma Destekleri Programı Ekonomik Yatırımlar Projesi Uygulama Rehberi Yayımlandı

​Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24) 21

Kırsal Kalkınma Destekleri Programı Ekonomik Yatırımlar Projesi Uygulama Rehberi Yayımlandı

​Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24) 21.11.2020 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğe bağlı “Uygulama Rehberi” 07.12.2020 Tarihinde Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanmıştır. Başvuru süresi ilgili Tebliğ gereği Uygulama Rehberi yayım tarihi itibari ile 90 gündür. Uygulama Rehberine Bakanlığımız internet sitesinden ulaşılabilir. Projeye Bakanlığımızın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler başvuruda bulunabilir.

Program kapsamında;

            1-Büyükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları

            2-Küçükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları 

           3-Sera Yatırımları (İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern seralar)

            4-Kültür Mantarı Üretimi Sabit Yatırımları

           5-Büyükbaş/Küçükbaş Kesimhane Yatırımları (Sadece modernizasyon yatırımı)

            6-Kanatlı Kesimhane Yatırımlarına hibe desteği sağlanmaktadır.

Program bütçeleri;

           Yeni Yatırımlar İçin                                           : 3.000.000-TL

           Tamamlama Yatırımları İçin                              : 2.000.000-TL

           Kapasite Artırımı Yatırımları İçin                        : 1.500.000-TL

           Teknoloji Yenileme/Modernizasyon Yat. İçin       :  1.500.000-TL

Program bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta ve yukarıda belirtilen Hibeye Esas Proje Tutarının azami % 50 si hibe olarak yatırımcıya ödenecektir.  Hibeye esas Proje Tutarı 250.000-TL altında olan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular: https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx adresinden.yapılacaktır. Sistem son başvuru tarihi olan 06.03.2021 tarih ve 23.59 saatine kadar açık olacaktır.

        Ayrıntılı bilgi için İl Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesine başvuruda bulunabilirsiniz.