Ekonomi
Giriş Tarihi : 01-06-2021 04:59   Güncelleme : 01-06-2021 04:59

Meralar Geleceğimizdir

​Mera Nedir? Mera; Hayvanların otlatılması ve otundan yararlanılması için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yerlerdir

Meralar Geleceğimizdir

​Mera Nedir?

Mera; Hayvanların otlatılması ve otundan yararlanılması için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yerlerdir.

Meralar Kamu Orta Malı statüsünde olup hayvan otlatmak amacıyla köyde yaşayan çiftçilere tahsis edilmiş mülkiyeti devlete ait alanlardır. Yayla, yaylak, kışlak, otlak, çayır gibi yerler de merayla aynı statüdedir.

Meralar Neden Önemlidir?

Her hayvan günlük olarak canlı ağırlığının %10’u kadar kaba yeme ihtiyaç duyar. Hayvanların ihtiyaç duyduğu bu kaba yem miktarının en kolay ve en ucuz temin edilebileceği yerler meralardır. Merada yetişen hayvanların et ve süt kalitesi yüksektir. Diğer yandan meralar su kaynakları ve canlı çeşitliliğinin korunmasında, erozyonun önlenmesinde arıcılık ve bal üretiminde önemli bir fonksiyona sahiptir.

Mera Kullanımında Pratik Bilgiler:

-Kiraz çiçek açmışsa, kavak sürgün vermişse mera otlatmaya hazırdır.

-Meraların dinlendirilerek otlatılması meranın verimini arttırır.

-Meraya çıkan damızlık düvelerde güneşlenme ve meradan aldığı vitaminler sayesinde boğaya gelmeme ve döl tutmama sorunu oluşmaz.

-Merada otlayan hayvan ihtiyaç duyduğu suya fazla yürümeden ulaşabilmelidir.

-Orta ve iyi kaliteli meralar kurudaki inek ve genç besi hayvanlarının besin madde ihtiyacını karşılar, hayvanlarınızı fabrika yemine bağlı kalmaktan kurtarır. Mera olmadan karlı bir hayvancılık yapılamaz.

-Meraya çıkan hayvanlarda tırnak ve ayak problemi yaşanmaz.

Meraları Nasıl Koruruz?

Yasalara göre muhtarlar ve belediye başkanları meraların korunmasından ve doğru kullanılmasından sorumludur. Meralara bir işgal ve tecavüz olduğunda, derhal Tarım ve Orman il veya ilçe müdürlüklerine bildirilmesi gerekmektedir.

Diğer yandan Kamu Orta Malı olan ve hayvancılığımız için büyük önem taşıyan meraların korunması hepimizin sorumluluğudur.

İlimiz yüzölçümünün yaklaşık yüzde 56’sı, yani 210 bin hektar mera alanına sahiptir. Hayvancılığın olmazsa olmazı meralarımızda hayvancılığı geliştirmek ve meralarda otlatma kapasitesini artırmak için 2020 yılı içerisinde Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nca desteklenen Bayburt Meralarında Otlatma Verimliliğinin Artırılması Projesi kapsamında İl Müdürlüğümüzce Bayburt’un tüm köylerine 1200 adet sıvat (suluk) dağıtımı gerçekleştirilmektedir.